پروانه

لامرتک به نرم افزار های پیشرفته جهت مدل سازی سه بعدی پروانه و چرخ دنده های حلزونی مجهز شده است.ساخت پروانه برای اکسترودر نیازمند مطالعات دقیق جهت بهینه سازی تولید می باشد.