آبکاری کروم قطعات

آبکاری کروم قطعات لوازم یدکی آجر، روی پروانه، پوشش شافت
لاترمک دارای قسمت موثر برای آبکاری سخت بوده که اجازه میدهد تا در زمان کم مواد آبکاری شده با بهترین ظرافت کاری سطح اجرا شود. این شرکت آبکاری روی قطعات آجر نظیر پروانه ، موانع، پوشش و غیره، و آبکاری روی قطعات قالب را اجرا می کند.