سیستم فشرده

در طراحی و ساخت قالب ها، لاترمک در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای قابل ملاحظه ای را برای گسترش تکنولوژی های جدید انجام داده است . استفاده از نرم افزار برای پردازش سه بعدی ،استفاده از ماشین آلات سی.ان.سی، به لاترمک این اجازه را داد که تولیداتی در حد بالا داشته باشد.

فشرده: از تجزیه و تحلیل نمودن اشکال، داده ها و عوامل دخیل در فرایند تغییر شکل، زنجیره تولیدی بوجود می آید که در لاترمک به شکل فشرده و کاربردی سیستم "فشرده" در آمده است. بیشتر تولید کنندگان در سالهای اخیر با استفاده از سیستم فشرده فواید بسیاری در رابطه با بهره وری در تولید و انرژی بدست آورده اند.

سیستم فشرده ، در تمامی نسخه های خود )فشرده 1 / 2 / 3(، دارای : دهانه مخروطی که فشار مواد داخل اکستروژن را تسهیل می کند، سیستم توقف موثردر مقابل یک مانع بطور قابل ملاحظه ای کاسته شده، پل مخروطی با قابلیت استخراج آسان، ماسک )قاب( قابل برداشت بصورت جداگانه از بقیه عناصر. نوآوری فنی سیستم فشرده مزیت های فراوانی در فرایند تغییر شکل به وجود می آورد. فرآیند بهینه با مصرف کمتر، بهینه سازی مقاومت مکانیکی آجر، بهبود فرآیند خشک نمودن بهینه سازی تولید.

رولپلاک و قاب در یک قالب، قطعاتی می باشند که در آن بیشترین ظرافت کاری و حفظ اندازه در نظر گرفته می شود، به طوری که این شرکت قطعات کالیبره کروم شده طبق طرح را، بر اساس مقررات کیفی اتحادیه اروپا تحویل می نماید. شرکت لاترمک این خدمات را در قالب یک سیستم گسترده ارائه می دهد.