طراحی

لامرتک به لطف تجربه و حرفه ای بودن خود، قادر به طراحی سیستمی با سطح کیفیت بالا برای طیف گسترده ای از اکسترودر میباشد. بهبود تولید و بهره وری در یک اکسترودر با شناخت مطلوب اکسترودر قابل دسترسی است . درک پویایی از قطعات و مواد بکاررفته عوامل اجتناب ناپذیر برای نزدیک شدن به یک مطالعه امکان سنجی واقع بینانه می باشد. لاترمک تغییراتی در اکسترودر کوره های بزرگ ایتالیایی و خارجی بوجود آورده است که به بهبود بهره وری در تولید و صرفه جویی در انرژی منجر شده است