دهانه اکسترودر

شرکت لاترمک قادر به ساخت و بازسازی دهانه اکسترودر با هر شکل و اندازه می باشد . طراحی با استفاده از نرم افزار سه بعدی انجام می گیرد که اجازه شبیه سازی واقعی از دهانه اکسترودر بیش از ساخت را می دهد.

شرکت لاترمک بازسازی دهانه فرسوده اکسترودر را به نوعی انجام می دهد که با اصل آن فرقی ندارد. جهت کامل کردن مراحل کار به مشتریان خود، شرکت لاترمک مواد ضد سایش روی سطح داخلی دهانه اکسترودر جهت دوام اجرا می نماید.