خدمات و کیفیت

لامرتک با بهینه سازی مراحل کاری و مدیریت سفارشات، وقت و منابع جهت رضایت مشتریان صرف نموده است. این روش کاری به لامرتک اجازه می دهد که محصولات تمام شده، پوشش داده شده و آبکاری کروم شده را در یک زمان نسبتا کوتاهی تحویل نماید. دریافت و تحویل محصولات هم از خدمات" آل اینکلوزیو" می باشد.

Lavafiliere