پوشش های ضد سایش تناکس

همکاری با بهترین شرکت های تولید کننده، لاترمک پوشش های ضد سایش تناکس کاربید های تنگستن را توسعه داده، کاربید های کروم و مواد سرامیکی که در بین کوره داران معتبر تمام دنیا مورد تایید می باشند. لامرتک انواع مختلفی از پوشش ها را اجرا می کند هم از نظر پوشش روی قطعه و هم مواد بکار رفته که سختی آن بین 58 و 82 اچ آر سی می باشد . لامرتک پوشش های ضد سایش را روی کلیه قطعات اکسترودر که قابلیت سایش را دارند اجرا می نماید